Hackerrank – Project Euler+ #004 – Largest palindrome product

Hackerrank – Popis problému

Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank.

Riešenie

Potrebujeme zistiť, či je súčin dvoch 3-ciferných čísel palindróm, ktorý je zároveň menší ako zadaná hranica.

Moje riešenie pozostáva v zadaní dvoch činiteľov, ktoré sú inicializované na 999. Druhý činiteľ postupne znižujeme (odpočítavame 1), až kým jeho hodnota nebude 100. Pre každú dvojicu činiteľov vypočítame súčin. Ak je súčin palindróm a zároveň menší ako horná hranica, porovnáme ho s aktuálnym maximom.

Postup opakujeme, až kým obidva činitele rovnajú 100. Vtedy vypíšeme výsledok, ktorý je aktuálne maximum.

9992 opakovaní nespôsobí prekročenie časového limitu na úlohu.

Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch:

Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile.

Java

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *