Hackerrank – Project Euler+ #002 – Even Fibonacci numbers

Hackerrank – Popis problému

Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank.

Riešenie

Začneme si vypočítavať postupne čísla nasledujúce vo Fibonacciho postupnosti podľa známeho algoritmu. Ak bude naledujúce číslo párne, pripočítame ho k výsledku. Výpočet ukončíme, ak nejaké ďalšie číslo z postupnosti prekročí ohraničujúcu podmienku úlohu.

Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch:

Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile.

Ruby

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *