Hackerrank – Hello World N Times

Popis problému
Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank.

Riešenie

Riešenie dostupné na mojom GitHub profile.