Hackerrank – Flatland Space Stations

Hackerrank – Popis problému

Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank.

Riešenie

Najprv som usporiadal stanice, pretože nie sú vždy usporiadané. Potom som zistil, koľko miest sa nachádza medzi každou dvojicou staníc i a i+1:

    \[((i + 1) - i - 1)\]

Následne som vypočítal maximálnu vzdialenosť pre každé mesto medzi párom staníc.

    \[ceil(towns / 2)\]

Nakoniec som porovnal najväčšiu vzdialenosť medzi mestom ktoré nemá prvú stanicu v páre (index 0) a prvú stanicu a posledné mesto (index n - 1) a poslednú stanicu.

Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch:

Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile.

Java

JavaScript

Scala

Ruby

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *