Hackerrank – Closest Numbers

Popis problému
Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank.

Riešenie
Usporiadal som pole vzostupne. Urob rozdiel prvkov na pozíciach i a i+1. Find the minimum difference. Prechádzaj takto všetky prvky a nájdi všetky dvojice, ktoré majú tento rozdiel najnižší. Tieto prvky treba potom usporiadať.

Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch:

Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile.

Java

JavaScript

Scala

Ruby