Hackerrank – Migratory Birds

Hackerrank – Popis problému Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank. Riešenie Pozrieť implementáciu. Postup je daný v zadaní Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch: Scala Java Javascript Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile. Scala

Java

Javascript

Hackerrank – Mark and Toys

Hackerrank – Popis problému Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank. Riešenie Najprv si musím usporiadať ceny hračiek v zostupne. Idem od začiatku uporiadaného poľa a spočítavam ceny, ak prekročím max sumu, ktorú mam k dispozícii, vypíšem počet hračiek, ktoré dokážem kúpiť. Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch: Scala Java Javascript Všetky riešenia sú […]

Hackerrank – Electronics Shop

Hackerrank – Popis problému Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank. Riešenie Urobím to, čo je napísané v zadaní. Hľadám také dvojice klávesnice a usb, ktoré sa najviac približujú požadovanej cene zľava. Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch: Scala Java Javascript Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile. Scala

Java

[…]

Hackerrank – Day of the Programmer

Hackerrank – Popis problému Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank. Riešenie Pozrieť implementáciu. Postup je daný v zadaní Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch: Scala Java Javascript Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile. Scala

Java

Javascript

Hackerrank – Drawing Book

Hackerrank – Popis problému Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank. Riešenie pre zistenie počtu otočení z predu –     počet otočení zo zadu – najprv si zistím, či je     párne, ak je potrebujem si určiť stranu na pravej strane knihy a tá je vždy nepárna – musím si urobiť     […]

Hackerrank – String Compression

Hackerrank – Popis problému Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank. Riešenie Pozrieť implementáciu. Postup je daný v zadaní. Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch: Scala Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile. Scala

Hackerrank – Sherlock and Anagrams

Hackerrank – Popis problému Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank. Riešenie To čo je v zadaní. skúmať každé dvojice, ktoré sú anagramy a určiť ich počet. Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch: Java Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile. Java

Hackerrank – ACM ICPC Team

Hackerrank – Popis problému Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank. Riešenie Urobím všetky možné si dvojice hráčov, že skombinujem každého hráča s každým a zistím koľko tém spoločne ovládajú. Témy sú zadané binárne. Použijem operáciu OR na binárnych číslach – Stačí, ak jeden vie tému a budú vedieť v súťaži. Zistím tímy, ktoré majú […]

Hackerrank – Weighted Uniform Strings

Hackerrank – Popis problému Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank. Riešenie Nájdem si zoznam všetkých podreťazcov, ktoré obsahujú za sebou idúce znaky. Keď mám ich zoznam, vytvorím si všetky možné váhy podľa zadania. Tzn, že každý podreťazec si rozdelím na n častí, kde n je dĺžka podreťazca. Takto získam všetky možné váhy v celom […]