Hackerrank - Getting started with conditionals

Popis problému
Celý popis zadania sa nacháza - Hackerrank.

Riešenie

Riešenie dostupné na mojom GitHub profile.