Hackerrank – Compute the Perimeter of a Polygon

Hackerrank – Popis problému

Celý popis zadania sa nacháza – Hackerrank.

Riešenie

Vypočítame dĺžku hrany medzi každou dvojicou bodov p vyjadrených súradnicami x a y.

  • (p0, p1), (p1, p2), ..., (pn-1, p0)

Rovnica pre dĺžku úsečky medzi dvoma bodmi:
$$l = \sqrt{{(x_1 – x_2)}^2 + {(y_1 – y_2)}^2}$$

Spočítaj dĺžky úsečiek.

Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch:

Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile.

Scala

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *