Hackerrank - Super Reduced String

Hackerrank - Popis problému Celý popis zadania sa nacháza - Hackerrank. Riešenie Vytvoril som si počítadlo s hodnotou rovnou prázdnemu reťazcu. Prechádzal som všetky znaky a menil hodnotu počítadla: ak je aktuálny znak rovný poslednému znaku v počítadle, vymaž ten znak z počítadla inak ho pridaj na koniec počítadla Výsledok je hodnota počítadla po iterácii. […]