Hackerrank - Mini-Max Sum

Hackerrank - Popis problému

Celý popis zadania sa nacháza - Hackerrank.

Riešenie

Ak budú prvky usporiadané vzostupne
- najmenší súčet bude mať prvých n-1 prvkov
- najväčší súčet je medzi poslednými n-1 prvkami

Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch:

Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile.

Java

JavaScript

Scala

Ruby

Pridaj komentár