Šaral 2.0 - špecifikácia jazyka

ŠARAL 2.0 - Šariš Algoritmik Lengvidž 2.0 - špecifikácia jazyka Poznámka: Príspevok je len prepis pôvodného dokumentu špecifikácia. Môj návrh vychádza z jazyka Šaral, ktorého prezentáciu v &guot;populárno-vedeckej" forme je možné nájsť napr. na http://www.trsek.com/sr/clanky/saral (odporúčam vypočuť si zvukovú nahrávku dostupnú v spodnej časti stránky). Platné identifikátory sú postupnosti malých a veľkých písmen, číslic a […]

Šaral - Šariš Algoritmik Lengvidž - Ako to začalo

Šaral - Ako to začalo Chceme Vas teraz zoznámiť so špicou pokroku a evolúcie v spracovaní informácií.S problémovo orientovamým vedecko-technickým programovacím jazykom Šaral. Už od prvých pokusov šarišsko-americkej firmy IBM tu bola potreba spraviť taký jazyk, ktorému by rozumel ako počítač tak človek. Niekedy v roku 2012 mi kolega v práci spomenul, ako pre človeka […]