Rekurzia v jazyku Šaral

Rekurzia Rekurzia sa v informatike označuje funkcia, ktorá vo svojom tele volá samú seba. Volanie funkcie je vždy podmienené, aby bolo zaručené, že výpočet skončí. Šaral ako správny problémovo-orientovaný jazyk podporuje písanie rekurzívnych procedúr a funkcií. Špecifiká rekurzívnej funkcie jazyka Šaral Rekurzia funkcie v Šarale je trochu iná ako v ostatných programovacích jazykoch. Lebo podľa […]

Hackerrank - String Compression

Hackerrank - Popis problému Celý popis zadania sa nacháza - Hackerrank. Riešenie Pozrieť implementáciu. Postup je daný v zadaní. Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch: Scala Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile. Scala

Hackerrank - Rotate String

Popis problému Celý popis zadania sa nacháza - Hackerrank. Riešenie Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch: Scala Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile. Scala

Hackerrank - Prefix Compression

Popis problému Celý popis zadania sa nacháza - Hackerrank. Riešenie Porovnávaj postupne znaky v reťazcoh od ich začiatku na rovnakých pozíciách. Ak nájdeme nerovnaké, prefix zodpovedá všetkých rovnakým znakom nájdených dovtedy. Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch: Scala Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile. Scala

Hackerrank - Evaluating e^x

Popis problému Celý popis zadania sa nacháza - Hackerrank. Riešenie

Riešenie tiež dostupné na mojom GitHub profile.