Hackerrank - Modified Kaprekar Numbers

Hackerrank - Popis problému Celý popis zadania sa nacháza - Hackerrank. Riešenie Skontroluj všetky čísla či zodpovedajú definícii Kaprekarovho čísla. Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch: Scala Java JavaScript Ruby Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile. Java

JavaScript

Scala

Ruby