Hackerrank - Compare The Triplets

Hackerrank - Popis problému Celý popis zadania sa nacháza - Hackerrank. Riešenie Načítaj všetky hodnotenia a porovnaj ich nasledujúcimi podmienkami: Ak ai > bi, potom dostane Alice 1 bod Ak ai < bi, Bob dostane bod Ak ai = bi, nikto nedostane bod Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch: Scala Java JavaScript Ruby Všetky […]