Hackerrank - CamelCase

Hackerrank - Popis problému Celý popis zadania sa nacháza - Hackerrank. Riešenie Existujú 2 možnosti. Rozdeliť zadaný reťazec podľa regulárneho výrazu "[A-Z]" a potom vypísať veľkosť poľa. Prejsť všetky znaky a spočítať, koľko je veľkých písmen. Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch: Scala Java JavaScript Ruby Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub […]