Hackerrank - Print the elements of a linked list

Popis problému Celý popis zadania sa nacháza - Hackerrank. Riešenie

Riešenie tiež dostupné na mojom GitHub profile.