Hackerrank - Hello World

Popis problému
Celý popis zadania sa nacháza - Hackerrank.

Riešenie

Riešenie dostupné na mojom GitHub profile.