Hackerrank - Project Euler+ #020 - Factorial digit sum

Hackerrank - Popis problému

Celý popis zadania sa nacháza - Hackerrank.

Riešenie

Potrebné mať jazyk, ktorý podporuje operácie s veľkými číslami.

Urobiť faktoriál a spočítať číslice.

  • Ruby
  • Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile.

    Ruby

    Pridaj komentár