Hackerrank - Electronics Shop

Hackerrank - Popis problému

Celý popis zadania sa nacháza - Hackerrank.

Riešenie

Urobím to, čo je napísané v zadaní. Hľadám také dvojice klávesnice a usb, ktoré sa najviac približujú požadovanej cene zľava.

Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch:

Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile.

Scala

Java

Javascript

Pridaj komentár