Hackerrank - Japanese Cities' Name

Popis problému Celý popis zadania sa nacháza - Hackerrank. Riešenie Vyber iba Name stĺpec a nastav filter pre CountryCode stĺpec rovný 'JPN'. Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch: SQL Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile. SQL

Hackerrank - Revising the Select Query - 2

Popis problému Celý popis zadania sa nacháza - Hackerrank. Riešenie Rozdiel medzi Revising the Select Query - 1 je, že vyberáme iba stĺpce name. Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch: SQL Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile. SQL

Hackerrank - Revising the Select Query - 1

Popis problému Celý popis zadania sa nacháza - Hackerrank. Riešenie Vyber všetky stĺpce, kde filtrujeme podľa stĺpcov CountryCode a Population. Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch: SQL Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile. SQL

Hackerrank - Select All

Popis problému Celý popis zadania sa nacháza - Hackerrank. Riešenie Jednoduché. Stačí iba vybrať všetky stĺpce a riadky. Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch: SQL Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile. SQL

Hackerrank - Select by ID

Popis problému Celý popis zadania sa nacháza - Hackerrank. Riešenie Vyber všetky riady a aplikuj filtrovanie ak stĺpec ID sa rovná 1661. Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch: SQL Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile. SQL

Hackerrank - Weather Observation Station 1

Popis problému Celý popis zadania sa nacháza - Hackerrank. Riešenie Vyber City, State a potom ich usporiadaj podľa city vzostupne a state tiež vzostupne. Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch: SQL Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile. SQL

Hackerrank - Weather Observation Station 3

Popis problému Celý popis zadania sa nacháza - Hackerrank. Riešenie Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch: SQL Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile. SQL

Hackerrank - Weather Observation Station 4

Popis problému Celý popis zadania sa nacháza - Hackerrank. Riešenie Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch: SQL Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile. SQL