Hackerrank - Making Anagrams

Hackerrank - Popis problému

Celý popis zadania sa nacháza - Hackerrank.

Riešenie

Najprv som si našiel všetky spoločné znaky v obidvoch reťazcoch. Určil som si ich počet.

Výsledok dostanem ak odpočítam dĺžku reťazca1 a počet spoločných, odpočítam dĺžku reťazca2 a počet spoločných, nakoniec spočítam rozdiely.

Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch:

Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile.

Scala

Java

Javascript

Pridaj komentár