Hackerrank - Japanese Cities' Detail

Popis problému
Celý popis zadania sa nacháza - Hackerrank.

Riešenie
Vyber všetky riadky ak CoutryCode stĺpec sa rovná 'JPN'.

Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch:

Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile.

SQL