Hackerrank - Filter Array

Popis problému
Celý popis zadania sa nacháza - Hackerrank.

Riešenie

Riešenie tiež dostupné na mojom GitHub profile.