Hackerrank - Counting Valleys

Hackerrank - Popis problému Celý popis zadania sa nacháza - Hackerrank. Riešenie Skúmam každý krok a počítam si, na akej úrovni od mora som (level). Ak je D, odčítam 1, ak je U, pripočítam 1. Ak som v stave, že level = 0 a aktuálny krok bol U, zvýšim počet údolí. Vytvoril som riešenie v […]

Hackerrank - Cats and a Mouse

Hackerrank - Popis problému Celý popis zadania sa nacháza - Hackerrank. Riešenie Mačky aj myš sa pohybujú rovnakou rýchlosťou skoku (Predpokladajme, že to je 1 na osi x) určíme si ako sú od seba vzdalené - (mačka A, myš), (mačka B, myš) kde , , sú pozície na osi Podľa toho vypíšem odpoveď. - Ak […]

Hackerrank - Breaking the Records

Hackerrank - Popis problému Celý popis zadania sa nacháza - Hackerrank. Riešenie Pozrieť implementáciu. Postup je daný v zadaní Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch: Scala Java Javascript Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile. Scala

Java

Javascript

Hackerrank - Birthday Chocolate

Hackerrank - Popis problému Celý popis zadania sa nacháza - Hackerrank. Riešenie Pozrieť implementáciu. Postup je daný v zadaní Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch: Scala Java Javascript Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile. Scala

Java

Javascript

Hackerrank - Picking Numbers

Hackerrank - Popis problému Celý popis zadania sa nacháza - Hackerrank. Riešenie Usporiadal som si pole išiel som od 1. prvku (index 0) a posúval som druhý smerník po vyšších indexoch, kým som nenašiel rozdiel väčší ako 1. Vypočítal som počet prvkov medzi indexom i a j. Potom som zvýšil index i a opakoval postup. […]

Hackerrank - Migratory Birds

Hackerrank - Popis problému Celý popis zadania sa nacháza - Hackerrank. Riešenie Pozrieť implementáciu. Postup je daný v zadaní Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch: Scala Java Javascript Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile. Scala

Java

Javascript

Hackerrank - Mark and Toys

Hackerrank - Popis problému Celý popis zadania sa nacháza - Hackerrank. Riešenie Najprv si musím usporiadať ceny hračiek v zostupne. Idem od začiatku uporiadaného poľa a spočítavam ceny, ak prekročím max sumu, ktorú mam k dispozícii, vypíšem počet hračiek, ktoré dokážem kúpiť. Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch: Scala Java Javascript Všetky riešenia sú […]

Hackerrank - Electronics Shop

Hackerrank - Popis problému Celý popis zadania sa nacháza - Hackerrank. Riešenie Urobím to, čo je napísané v zadaní. Hľadám také dvojice klávesnice a usb, ktoré sa najviac približujú požadovanej cene zľava. Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch: Scala Java Javascript Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile. Scala

Java

[…]

Hackerrank - Day of the Programmer

Hackerrank - Popis problému Celý popis zadania sa nacháza - Hackerrank. Riešenie Pozrieť implementáciu. Postup je daný v zadaní Vytvoril som riešenie v týchto programovacích jazykoch: Scala Java Javascript Všetky riešenia sú dostupné aj na mojom GitHub profile. Scala

Java

Javascript

Hackerrank - Drawing Book

Hackerrank - Popis problému Celý popis zadania sa nacháza - Hackerrank. Riešenie pre zistenie počtu otočení z predu - počet otočení zo zadu - najprv si zistím, či je párne, ak je potrebujem si určiť stranu na pravej strane knihy a tá je vždy nepárna - musím si urobiť ; počet otočení Vytvoril som riešenie […]